HÒN DẤU RESORT

4 người

1 giường

3 người

2 giường

4 người

2 giường

20 người

10 giường

4 người

2 giường

4 người

1 giường

Hòn Dấu Holiday Resort

2 người

2 giường

2 người

2 giường

2 người

2 giường

2 người

2 giường